Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Bochni

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Bochni

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Bochni

  Osoby niepełnosprawne przebywające w Urzędzie Skarbowym w Bochni w celu załatwienia spraw przyjmowane są na Sali Obsługi Podatników znajdującej się na paterze budynku.

  W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej:

  Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228);

  W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z ww. prawa, organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM ( polskiego języka migowego), SJM ( systemu językowo - migowego) lub SKOGN ( sposobu komunikowania się osób głuchoniemych) przez osoby przybrane.

  Urząd Skarbowy w Bochni dysponuje pracownikiem przeszkolonym w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.

  Udogodnienia architektoniczne:

  W budynku Urzędu Skarbowego znajdują się udogodnienia dla osób z dysfunkcją narządów ruchu:

  • podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający wjazd bezpośrednio na Salę Obsługi Podatnika;
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku;
  • wyznaczone miejsce parkingowe znajdujące się przy wjeździe od strony ul. Gołębiej.

  Dostępne środki komunikacji:

  telefon centrala : + 48 14 61 52 600
  fax + 48 14 61 52 653
  e-mail: us.bochnia@mf.gov.pl
  elektroniczna skrzynka ePUAP /25bt8i7gll/skrzynka

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 25.10.2011 Data publikacji: 13.05.2015 09:17 Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2020 09:34
  Autor: Agnieszka Bereta Osoba publikująca: Artur Ozga Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka