Elektroniczna skrzynka podawcza ePuap Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej

  Elektroniczna skrzynka podawcza ePuap Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej

  Elektroniczna skrzynka podawcza ePuap Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu  korespondencja elektroniczna o charakterze formalnym/procesowym.

  Adres skrytki: /i4ut69pu7c/SkrytkaESP

  Podania w formie elektronicznej mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Maksymalna wielkość dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami wynosi 5 MB dla elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.  

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.10.2014 Data publikacji: 11.05.2015 11:41 Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2020 07:49
  Autor: Beata Ryszawy Osoba publikująca: Beata Ryszawy Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian