Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Suchej Beskidzkiej

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Suchej Beskidzkiej

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Suchej Beskidzkiej

   

         Obsługa osób niepełnosprawnych

      Na podstawie art.7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione (osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się), mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży granicznych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach) w kontaktach z podmiotami zobowiązanymi. Prawo to, może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. NR 182, poz. 1228).
      
  Obecnie Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej zatrudnia dwóch pracowników przeszkolonych w stopniu podstawowym w zakresie języka migowego. 
      
  W Urzędzie Skarbowym w Suchej Beskidzkiej osoby niepełnosprawne obsługiwane są na Sali Obsługi Podatnika (stanowisko nr 1) znajdującej się na parterze budynku. Pracownik podczas rozmowy z osobą niepełnosprawną rozpoznaje rodzaj sprawy, a następnie powiadamia pracownika właściwego do jej załatwienia. Poinformowany pracownik przychodzi na Salę Obsługi Podatnika celem obsługi osoby niepełnosprawnej.

      Udogodnienia architektoniczne:

  • drzwi wejściowe do budynku Urzędu od strony ul. Mickiewicza oraz drzwi na Salę Obsługi Podatnika dostosowane są do swobodnego poruszania się wózkiem inwalidzkim,

  • toaleta jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.05.2015 Data publikacji: 11.05.2015 10:46 Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2015 10:46
  Autor: Ewelina Biela Osoba publikująca: Beata Ryszawy Osoba modyfikująca: Beata Ryszawy