Telefony kontaktowe w Urzędzie Skarbowym w Proszowicach

  Telefony kontaktowe w Urzędzie Skarbowym w Proszowicach

  Telefony kontaktowe w Urzędzie Skarbowym w Proszowicach

  Napis Niskie podatki Korzyści na lata na granatowym tle

  Numery telefonów "Niskie podatki"

  12 350-71-54

  Numer telefonu do umawiania wizyt w urzędzie:
  12 350-17-03
   
  Numer centrali urzędu :
  12 350-71-02
   
  Numer sekretariatu urzędu:
  12 350-71-00
   
  Numery telefonów informacyjnych urzędu:
  PIT – nr telefonu 12 350-71-51, 12 350-71-52
  VAT – nr telefonu 12 350-71-34, 12 350-71-44, 12 350 -71-59
  CIT – nr telefonu  12 350-71-54
  Podatek akcyzowy – nr telefonu 12 681-71-33
  Zaświadczenia – nr telefonu 12 350-71-50
  Spadki/darowizny- nr telefonu 12 350-71-24
  PCC – nr telefonu, nr telefonu 12 350-71-42
  Rejestracja  podatników- 12 350-71-58
  Egzekucja administracyjna -  nr telefonu 12 350-71-16, 12 350-71 45, 12 320-71-11,12 350-71-18
  Rachunkowość podatkowa  12 350-71-13, 12-350-21-23, 12 350-71-63, 
  Komórka wierzycielska 12 350-71-35, 12 350-71-38, 12 350-71-39, 12 350-71-40, 12 350 71 41
  Kasy fiskalne  12 350-71-14
  Kontrola Podatkowa 12 350 71 -30
  Sprawy karne skarbowe 12 350 71 19
  Karta podatkowa 12 350 -71-15
  Postępowania  podatkowe 12 350-71-15, 12 350-71-27