Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Urzędu Skarbowego w Proszowicach

  Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Urzędu Skarbowego w Proszowicach

  Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Urzędu Skarbowego w Proszowicach

  Korespondencja formalna - pismo ogólne do urzędu: Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP  (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

  Adres skrytki: /vl42kj7n84/SkrytkaESP

  Podania w formie elektronicznej mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


  Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  Maksymalna wielkość dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami wynosi odpowiednio 10 MB dla skrzynki e-mail oraz 5 MB dla elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.04.2015 Data publikacji: 12.05.2015 13:57 Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2017 14:01
  Autor: Beata Knapik Osoba publikująca: Jacek Witecki Osoba modyfikująca: Monika Jakutin
  Rejestr zmian