Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Gorlicach

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Gorlicach

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Gorlicach

  Udogodnienia architektoniczne
  Urząd Skarbowy w Gorlicach jest przystosowany architektonicznie do obsługi osób niepełnosprawnych. Przy budynku Urzędu wydzielone i oznakowane zostały trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy głównym wejściu do budynku Urzędu zlokalizowany jest podjazd dla osób z dysfunkcją narządów ruchu poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku Urzędu zainstalowane są dźwigi osobowe umożliwiające osobom niepełnosprawnym przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku. W budynku Urzędu znajdują się toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Obsługa osób doświadczających trudności w komunikowaniu się
  Kwestię obsługi osób doświadczających trudności w komunikowaniu się reguluje ustawa z dnia
  19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209,
  poz. 1243).

  Zgodnie z przepisami art. 7 i 8 tej ustawy osoba uprawniona, czyli doświadczająca trwale
  lub okresowo trudności w komunikowaniu się, ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej
  w kontaktach m. in. z organami administracji publicznej. Prawo to może być ograniczone wyłącznie
  ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228).

  Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę doświadczającą trudności w komunikowaniu się  w celu ułatwienia tej osobie porozumienia się
  z organem administracji publicznej i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w tym organie.

  W przypadku skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej organ administracji
  nie ma prawa żądać dokumentów potwierdzających znajomość przez osobę przybraną jednej lub kilku
  z form wspierających komunikowanie się osób uprawnionych.

  Urząd Skarbowy w Gorlicach nie posiada pracowników przeszkolonych w zakresie komunikacji
  w języku migowym.


  Dostępne środki komunikacji

  W celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym kontaktów z Urzędem Skarbowym w Gorlicach udostępnia się poniższe środki komunikacji na odległość:

  Telefon - 18 545 02 00
  Fax       - 18 545 02 05
  e-mail: us1206@mp.mofnet.gov.pl
  Elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)
  Korespondencja pocztą tradycyjną

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 09.07.2013 Data publikacji: 12.05.2015 13:11 Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2015 14:27
  Autor: Witold Kluczewski Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Katarzyna Drabik