Rejestry i archiwa Urzędu Skarbowego w Brzesku

  Rejestry i archiwa Urzędu Skarbowego w Brzesku

  Rejestry i archiwa Urzędu Skarbowego w Brzesku

  Zasady prowadzenia przez Urząd  rejestrów i archiwów regulują poniższe przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.),
  • Zarządzenie Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach,
  • Zarządzenie Nr 10 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Urzędowi Skarbowemu w Brzesku Regulaminu Organizacyjnego.

   Wykaz rejestrów i archiwów:

  •     rejestr zastawów skarbowych,
  •     biblioteka akt podatkowych.

  Z dniem 1 kwietnia 2015 r. archiwum zakładowe prowadzone jest przez Izbę Skarbową w Krakowie.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.04.2015 Data publikacji: 14.05.2015 18:23 Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2015 18:23
  Autor: Agnieszka Ropek Osoba publikująca: Elżbieta Pietrzak Osoba modyfikująca: Elżbieta Pietrzak