Sposób przyjmowania i załatwiania spraw Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie prowadzi bezpośrednią obsługę podatników na Sali Obsługi Podatników która, zlokalizowana jest w budynku bocznym (wejście od ul. Jasnej) ul. Lwowska 70

  W celu sprawnej i rzeczowej obsługi podatników tworzy się na Sali Obsługi Podatników następujące stanowiska operacyjne:

  Stanowiska informacyjno - operacyjne, które m.in.:

  • udzielają niezbędnych informacji w zakresie przepisów podatkowych oraz o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie,
  • przyjmują deklaracje podatkowe, zeznania, oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, zgłoszenia rejestracyjne, zgłoszenia rejestracyjne dot. podatku VAT, podania i wnioski, informacje i inne dokumenty, w tym w formie elektronicznej,
  • wydają druki i formularze,
  • przyjmują wnioski o wydanie zaświadczeń i wydają zaświadczenia nie zastrzeżone do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych,
  • prowadzą sprawy związane z kasami rejestrującymi,
  • udzielają informacji dotyczących zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
  • prowadzą kampanie informacyjne dla podatników
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 16:16 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2020 10:21
  Autor: Marzena Pochroń Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka