Rachunki bankowe Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie

  Rachunki bankowe Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie

  Rachunki bankowe Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie

  Numery kont bankowych do wpłat należności podatkowych w:
   
  NBP O/O Kraków
   
  19 1010 1270 0024 5322 2100 0000
         - podatek dochodowy od osób prawnych
   
  66 1010 1270 0024 5322 2200 0000
         - podatek od towarów i usług i  podatek od gier
   
  16 1010 1270 0024 5322 2300 0000
         - podatek dochodowy od osób fizycznych
   
  10 1010 1270 0024 5322 2700 0000
         - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
   

  90 1010 1270 0024 5313 9120 0000

       - sumy depozytowe organu egzekucyjnego
   
  NBP O/O Bydgoszcz
   
  65 1010 0055 0201 2230 0007 0000 
       -  podatek od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej
   
  36 1030 1986 7071 3003 0000 0000
  -należność Gminy Miasta Tarnowa z tytułu opłaty skarbowej
   
  Aktualne numery rachunków bankowych Urzędu, na które należy wpłacać podatki, zostały opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz.123). 
   
  W przypadku wpłaty podatku po raz pierwszy na rachunek - prosimy o zweryfikowanie prawidłowości rachunku bankowego.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.07.2013 Data publikacji: 11.05.2015 15:49 Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2019 11:26
  Autor: Wiesława Rzeszutko Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Agnieszka Chruślicka
  Rejestr zmian