Sposób załatwiania spraw w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie

  Sposób załatwiania spraw w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie

  Sposób załatwiania spraw w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie

  Nowe zasady obługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w Urzędzie Skarbowym możesz umówić się korzystając z jednego z trzech możliwych sposobów:

  • elektronicznie – dzięki usłudze Umów wizytę w urzędzie skarbowym
  • telefonicznie – pod numerami telefonu: 14 630 23 61 lub 14 630 23 02
  • podczas osobistej wizyty w urzędzie w punkcie rezerwacji wizyt

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  I Urząd Skarbowy w Tarnowie przyjmuje umówionych klientów w:

  • poniedziałek w godzinach 8:00 - 18:00
  • wtorek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie regulują w szczególności poniższe przepisy:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 z późn.zm)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.256 z póź.zm.)
  • Rozporządzenie rady ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. Nr 5, poz.46) Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017r. w spawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej

  Regulamin Organizacyjny Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie

  Skargi wnioski:
  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie przyjmuje interesantów zgłaszających skargi lub wnioski w każdy poniedziałek w godz. 14.00-16.00.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.04.2015 Data publikacji: 14.05.2015 15:11 Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2021 12:38
  Autor: Marzena Pochroń Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Adam Grudziecki