Numery telefonów do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie

  Numery telefonów do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie

  Numery telefonów do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie

   NUMERY TELEFONÓW DO KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
   
  PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO KRAKÓW

   

  CENTRALA 12 38 46 000           
  SEKRETARIAT 12 38 46 317
  FAX 12 38 46 300
  DZIAŁ OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ
  Kierownik 12 38 46 301
  Sala Obsługi 12 38 46 011
  Zaświadczenia 12 38 46 012
  Kasy fiskalne 12 38 46 008

  Podatek dochodowy od osób fizycznych, ulgi podatkowe,

  sprzedaż nieruchomości, podatek od osób prawnych, Płatnik, dochody

  zagraniczne i kapitałowe

   

  12 38 46 214

   

  12 38 46 215

  REFERAT CZYNNOŚCI ANALITYCZNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH ORAZ WYMIANY INFORMACJI MIĘDZYNARODOWEJ
  Kierownik 12 38 46 203

  -Podatek od towarów i usług ( w tym obsługa deklaracji elektronicznych),

  -Jednolity Plik Kontrolny (JPK),

  -VAT Refund,

  -Zwrot VAT na materiały budowlane (VZM),

  -Wewnątrzwspólnotowe nabycie środka transportu VAT-23,

  -PCC (deklaracje)

  12 38 46 212

  -Podatek od towraów i usług,

  -Jednolity Plik kontrolny (JPK)

  12 38 46 213

  -Podatek do towarów i usług,

  -Transakcje wewnątrzwspólnotowe VAT-UE

  Jednolty Plik Kontrolny (JPK)

  12 38 46 216
  WIELOOSOBOWE STANOWISKO CZYNNOŚCI ANALITYCZNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH 
  Kierujący 12 38 46 411
    12 38 46 412
  DZIAŁ RACHUNKOWOŚCI 
  Kierownik  12 38 46 318
  Podatek dochodowy od osób fizycznych - Płatnik, CIT, PCC, SD, KP 12 38 46 410
  Podatek dochodowy od osób fizycznych- Podatnik, VAT, VZM Litery A-P 12 38 46 313
  Podatek dochodowy od osób fizycznych-Podatnik, VAT, VZM, Litery Q-Ż, wpływy do wyjaśnienia 12 38 46 314
  DZIAŁ PODATKÓW DOCHODOWYCH I PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATKÓW MAJĄTKOWYCH I SEKTOROWYCH
  Kierownik  12 38 46 305

  PCC, darowizna, zniesienie współwłasności

  12 38 46 309
  Orzecznictwo PIT i ryczałt 12 38 46 310
  Orzecznictwo PIT i VAT 12 38 46 311
  Spadki i zasiedzenie  12 38 46 312
  Karta podatkowa, działy specjalne proidukcji rolnej, osoby duchowne 12 38 46 216
  REFERAT IDENTYFIKACJI I WERYFIKACJI POPRAWNOŚCI PREJESTRACJI PODATNIKÓW
  Kierownik  12 38 46 201
  Identyfikacja i rejestracja podatników 

  12 38 46 218

  12 38 46 217
  DZIAŁ KONTROLI PODATKOWEJ
  Kierownik 12 38 46 414
  Kontrola podatkowa 12 38 46 408
  12 38 46 409
  12 38 46 413
  DZIAŁ SPRAW WIERZYCIELSKICH
  Kierownik  12 38 46 302
  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 12 38 46 306
  12 38 46 307
  Upomnienia, hipoteki, zastawy 12 38 46 308
  DZIAŁ EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
  Kierownik 

  12 38 46 202

  Egzekucja Administracyjna

  12 38 46 208

  12 38 46 209

  12 38 46 210

  12 38 46 211

  12 38 46 220

  WIELOOSOBOWE STANOWISKO SPRAW KARNYCH SKARBOWYCH
  Sprawy karne skarbowe 12 38 46 303

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.09.2018 Data publikacji: 12.05.2015 13:10 Data ostatniej modyfikacji: 07.09.2018 15:07
  Autor: Maria Pietrzycka Osoba publikująca: Dominik Sebastian Kadłub Osoba modyfikująca: Katarzyna Drabik