Zasięg terytorialny Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie

  Zasięg terytorialny Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie

  Zasięg terytorialny Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie

  Terytorialny zasięg działania oraz siedzibę naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. Nr 209, poz. 2027 z późn. zm.).  

  Terytorialny zasięg działania naczelnika Urzędu obejmuje część powiatu krakowskiego, gminy: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne.

  Tryb działania urzędu określają w szczególności ustawy:

  • Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930 z późn. zm.).
    
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 12.05.2015 13:54 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2015 13:55
  Autor: Katarzyna Bożek Osoba publikująca: Dominik Sebastian Kadłub Osoba modyfikująca: Dominik Sebastian Kadłub