Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach

  Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach

  Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach

  Nowe zasady obługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w Urzędzie Skarbowym możesz umówić się korzystając z jednego z trzech możliwych sposobów:

  • elektronicznie – dzięki usłudze Umów wizytę w urzędzie skarbowym
  • telefonicznie – pod numerem telefonu: 33 872 39 14
  • podczas osobistej wizyty w urzędzie w punkcie rezerwacji wizyt

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Urząd Skarbowy w Wadowicach przyjmuje umówionych klientów w:

  • poniedziałek w godzinach 8:00 - 18:00
  • wtorek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują poniższe przepisy:

  • Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz.  201z późn. zm.);
  • Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.);
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 28 lutego 2017r.w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzedów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017r. poz. 43);
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych
   i urzędach celno-skarbowych (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017r. poz. 44);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji przyjmowania
   i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5,  poz.46).
  • Inne przepisy wewnętrzne obowiązujące w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 15.05.2015 12:20 Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2020 11:36
  Autor: Katarzyna Drabik Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian