Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Urzędu Skarbowego w Chrzanowie

  Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Urzędu Skarbowego w Chrzanowie

  Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Urzędu Skarbowego w Chrzanowie

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu - korespondencja elektroniczna o charakterze formalnym/procesowym.

  Adres skrytki: /0kb6ojw335/SkrytkaESP

  Podania w formie elektronicznej mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  Maksymalna wielkość dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami wynosi 5 MB dla elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 25.08.2014 Data publikacji: 12.05.2015 09:23 Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2017 15:35
  Autor: Artur Konieczny Osoba publikująca: Beata Ryszawy Osoba modyfikująca: Monika Jakutin
  Rejestr zmian