Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym Kraków - Nowa Huta

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym Kraków - Nowa Huta

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym Kraków - Nowa Huta

  Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w oparciu o:

      - ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 613),
      - ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),
      - zarządzenie nr 14 Ministra Finansów z 27 listopada 2001r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt (załącznik nr 1 - instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych),
      - zarządzenie nr 1 Ministra Finansów z 07 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt  w izbach skarbowych i urzedach skarbowych ( Dz.Urz. poz 4 ze zm.).
      - Regulamin Organizacyjny Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta.

       

  Korespondencję do Urzędu można:

  - przesyłać:

     • elektronicznie poprzez:

        -  elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP  (korespondencja formalna - składanie pism, wniosków, odwołań itp.),

        -  e-mail: us1209@mp.mofnet.gov.pl  (tylko korespondencja niemająca waloru pisma procesowego/urzędowego),

     • drogą pocztową,

     • faxem,

  - składać bezpośrednio na Sali Obsługi Podatnika,

   

      Deklarację podatkową wyślij przez internet.

      To proste, szybkie i bezpieczne

      www.e-deklaracje.gov.pl

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.04.2015 Data publikacji: 13.05.2015 08:47 Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2015 08:47
  Autor: Krystyna Pazdro Osoba publikująca: Jacek Witecki Osoba modyfikująca: Jacek Witecki