Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta

  Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta

  Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta

  Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta

   

  Korespondencja formalna - składanie pism, wniosków,odwołań itp.

   

  Adres skrzynki urzędu:

  /34x42dsekb/SkrytkaESP

  /34x42dsekb/TytułyWykonawcze

   

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi?nazwaOpisu=Pismo+ogolne+do+urzedu&idPodmiotu=34x42dsekb

  ( link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

   

  Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne.

   

  Podania w formie elektronicznej mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014 roku poz. 1114 ze zm.)

  Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy wyżej cytowanej ustawy.

  Maksymalna wielkość dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami dla elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP wynosi 3 MB.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.07.2014 Data publikacji: 13.05.2015 09:55 Data ostatniej modyfikacji: 18.06.2019 12:51
  Autor: Krystyna Pazdro Osoba publikująca: Jacek Witecki Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian