Numery rachunków bankowych Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie

  Numery rachunków bankowych Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie

  Numery rachunków bankowych Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie

  Nie prowadzimy kasy do wpłat gotówkowych.
  Podatki i inne należności budżetowe przyjmujemy wyłacznie przelewem.

  Rodzaj zobowiązania Numer konta bankowego
  Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT Indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek) Tu można sprawdzić swój mikrorachunek (link otwiera nowe okno w serwisie Ministerstwa Finansów) LOGO
  Podatek dochodowy od osób prawnych CIT Indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek)
  Podatek od towarów i usług VAT z wyłączeniem (VAT-14, VAT w imporcie) Indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek)
  pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych 77 1010 0071 2223 1271 3500 0000
  Karta podatkowa (KP)
  Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC)
  Podatek od spadków i darowizn (SD)
  NBP O/O Bydgoszcz
  39 1010 0055 0201 2710 0007 0000
  opłata skarbowa na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Krakowie PKO BP S.A
  49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
  Opłata dodatkowa za przejazd autostradą 41 1010 0055 0201 2710 0100 0000

   

  Wpłaty w gotówce mogą Państwo dokonywać w: placówkach pocztowych, bankach, spóldzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub innych instytucjach płatniczych, według ich cennika opłat.  

   

  Infomujemy, że rachunki prowadzone w O/O NBP w Krakowie dla Izby Celnej w Krakowie z dniem 1 marca 2017r. zostały przejęte przez Urząd Skarbowy w Nowym Targu. Zachowane zostały dotychczasowe numery rachunków, natomiast zmianie uległa ich nazwa w systemach informatycznych NBP.

  Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych  

  Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

  • opłata paliwowa

   

  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

  • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
  • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
  • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
  • kaucje,
  • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,
  • dopłata do gier hazardowych,
  • zaliczki na WIA i WIT.

  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

  Rodzaj wpłaty Numer konta
  • cło,
  • podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych,
  • decyzje i postanowienia,
  • mandaty,
  • kary pieniężne,
  • kary porządkowe,
  • kary grzywny,
  • koszty postępowania,
  • opłaty za udostępnianie danych,
  • opłaty za udzielenie zezwoleń,
  • deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),
  • koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).

  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

  • podatek akcyzowy krajowy,
  • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
  • podatek akcyzowy z tytułu importu,
  • podatek od gier,
  • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
  • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14),
  • kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,
  • należności za legalizacyjne znaki akcyzy

  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

   

  Konta bankowe dla dochodów niescentralizowanych - 
  konta Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

  Numery rachunków bankowych Izby Administracji Skarbowej w Krakowie oraz sum depozytowych z tytułu należności niescentralizowanych.

  • zabezpieczenia należytego wykonania umów,
  • wadium,
  • bilon wyjęty z automatów i środków pieniężnych, w stosunku do których trwają postępowania sądowe w sprawach nie podjętych depozytów

   

  87 1010 1270 0004 0413 9120 2000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 87 1010 1270 0004 0413 9120 2000

  Rodzaj wpłaty Numer konta
  • dochody budżetu państwa z tytułu wyroków sądów zasądzających zwrot kosztów, 
  • opłaty za wydanie kserokopii/wydruków,
  • należności cywilnoprawnych

   

  69 1010 1270 0004 0422 3100 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 69 1010 1270 0004 0422 3100 0000

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

  Informacje o rachunkach bankowych dla poszczególnych izb administracji skarbowej są dostępne na ich stronach internetowych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.01.2020 Data publikacji: 02.01.2020 15:18 Data ostatniej modyfikacji: 06.06.2022 10:22
  Autor: Monika Jakutin Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian