Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Małopolskiego Urzędu Skarbowego

  Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Małopolskiego Urzędu Skarbowego

  Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Małopolskiego Urzędu Skarbowego

  Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP służy do korespondencji formalnej - składania pism, wniosków, odwołań itp. 

  Adres skrytki: /71wtqdv83o/SkrytkaESP

  Podania w formie elektronicznej mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


  Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  Maksymalna wielkość dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami wynosi odpowiednio 10 MB dla skrzynki e-mail oraz 5 MB dla elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.07.2014 Data publikacji: 13.05.2015 07:12 Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2020 07:43
  Autor: Tomasz Rojewski Osoba publikująca: Beata Ryszawy Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian