Rachunki bankowe Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej

  Rachunki bankowe Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej

  Rachunki bankowe Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej

  NBP O/O w Krakowie
  numer rachunku                                    rodzaj należności
   
  79 1010 1270 0028 1522 2100 0000   -  podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
   
  29 1010 1270 0028 1522 2200 0000   -  podatek od towarów i usług (VAT),
   
  76 1010 1270 0028 1522 2300 0000   -  podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
   
  70 1010 1270 0028 1522 2700 0000 - pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych,
   
  NBP O/O Bydgoszcz
  02 1010 0055 0201 2050 0007 0000   - podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od spadków i darowizn (SD) oraz zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej (KP).

   


  Aktualne numery rachunków bankowych Urzędu, na które należy wpłacać podatki są opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 123).


  W przypadku wpłaty podatku po raz pierwszy na rachunek – prosimy o zweryfikowanie prawidłowości rachunku bankowego.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.07.2013 Data publikacji: 12.05.2015 11:00 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2017 15:33
  Autor: Wiesław Kupiec Osoba publikująca: Beata Ryszawy Osoba modyfikująca: Monika Jakutin
  Rejestr zmian