Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

   

  Dostępne środki komunikacji:
   
  Środek komunikacji ul. Wiślna 7 ul. Wadowicka 10
  Telefon 12 25-57-300,
  12 25-57-303
  12 254-70-00,
  12 254-77-07
  fax 12 422-43-86 12 254-77-57
  e-mail is@mp.mofnet.gov.pl
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP) link do ePUAP
   
   
  Udogodnienia architektoniczne:
   
  Budynki Izby Administracji Skarbowej w Krakowie (przy ul. Wiślnej 7 i ul. Wadowickiej 10) dostosowane zostały do obsługi osób z dysfunkcją narządów ruchu.
   
  Obydwa budynki posiadają windy oraz oznaczone toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
   
  Dodatkowo przed budynkiem przy ul. Wadowickiej znajduje się parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych w pobliżu wyznaczonego miejsca parkingowego.
   
   
  Obsługa osób doświadczających trudności w komunikowaniu się:
   
  W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1824 z późn. zm.), osoby uprawnione, czyli osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.
   
  Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.).
   
  W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z ww. prawa, organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.
   
  Izba Administracji Skarbowej w Krakowie dysponuje pracownikami przeszkolonymi w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 24.02.2017 15:48 Data ostatniej modyfikacji: 18.07.2018 17:28
  Autor: Monika Jakutin Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Monika Jakutin
  Rejestr zmian