Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce

  Urząd Skarbowy w Wieliczce przykłada szczególną wagę do zapewnienia jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych. Z budynku usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne  w następującym zakresie:

  • Przed budynkiem usytuowane jest miejsce parkingowe przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. 
  • Wejście do budynku jest przystosowane do potrzeb  osób niepełnosprawnych – brak progów utrudniających poruszanie się, drzwi wejściowe otwierają się w sposób automatyczny. 
  • Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze budynku na Sali Obsługi Podatnika. Pracownik urzędu obsługuje osobę niepełnosprawną poza kolejnością. Jeśli nie jest w stanie sam udzielić informacji na salę obsługi podatnika może przyjść osoba merytorycznie przygotowana do udzielenia informacji w danym zakresie. Natomiast w razie konieczności obsługi osoby niepełnosprawnej w odpowiedniej komórce merytorycznej znajdującej się na wyższych piętrach, osoba niepełnosprawna może skorzystać z windy, która ułatwi dotarcie do odpowiedniego pokoju. 
  • Sala obsługi podatników spełnia standardy obsługi osób niepełnosprawnych – możliwość swobodnego dojazdu wózkiem inwalidzkim do poszczególnych stanowisk obsługi. 
  • Ponadto na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
  • Szerokość korytarzy budynku zapewnia dogodne warunki komunikacyjne osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

  Urząd Skarbowy  w Wieliczce dysponuje pracownikami przeszkolonymi w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.

  Każdy pracownik Urzędu ma obowiązek okazania  wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

  Dane adresowe
  Urząd Skarbowy w Wieliczce
  ul. Zamkowa 2
  32-020 Wieliczka

  Dostępne środki komunikacji
  tel. 12 279-85-00
  fax 12 279-86-66
  e-mail: us.wieliczka@mf.gov.pl
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /962ph3jxsy/skrytkaESP

   

  Ponadto informujemy:

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, Poz. 1243) zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2012 r, z wyjątkiem art. 7 i 8 ustawy, które wchodzą w życie z dniem 18 października 2011 r. Zgodnie z art. 7 i 8 ww. ustawy:

  • osoba uprawniona tj. osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej. Osobą przybraną może być dowolnie wybrany przez niesłyszącego człowiek, który ukończył 16 lat.
  • Prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016r. poz 1167).
  • Przepisy nie wymagają, aby osoba przybrana przedstawiła dokumenty potwierdzające znajomość języka migowego tj. PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) oraz SKOGN (sposobu komunikowania się głuchoniewidomych).
  • Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej. 

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 17:05 Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2020 09:20
  Autor: Anna Perłowska-Godek Osoba publikująca: Beata Cedro Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian