«Powrót

Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących

Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących

Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących

Urząd Skarbowy  w Wieliczce dysponuje pracownikami przeszkolonymi w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.

Każdy pracownik Urzędu ma obowiązek okazania  wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

 1. Dane adresowe:
  Urząd Skarbowy w Wieliczce
  ul. Zamkowa 2
  32-020 Wieliczka
 2. Dostępne środki komunikacji:
  tel. 12 279-85-00
  fax 12 279-86-66
  e-mail: us.wieliczka@mf.gov.pl
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /962ph3jxsy/skrytkaESP

Ponadto informujemy:

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, Poz. 1243) zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2012 r, z wyjątkiem art. 7 i 8 ustawy, które wchodzą w życie z dniem 18 października 2011 r. Zgodnie z art. 7 i 8 ww. ustawy:

 • osoba uprawniona tj. osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej. Osobą przybraną może być dowolnie wybrany przez niesłyszącego człowiek, który ukończył 16 lat.
 • Prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016r. poz 1167).
 • Przepisy nie wymagają, aby osoba przybrana przedstawiła dokumenty potwierdzające znajomość języka migowego tj. PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) oraz SKOGN (sposobu komunikowania się głuchoniewidomych).
 • Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej. 

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 17:05 Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2020 12:17
Autor: Anna Perłowska-Godek Osoba publikująca: Beata Cedro Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
Rejestr zmian