Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach

  Urząd Skarbowy w Wadowicach przykłada szczególną wagę do zapewnienia jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych. Z budynku usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne  w następującym zakresie:

  ·Przed budynkiem usytuowane jest miejsce parkingowe przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

  ·Wejście do budynku jest przystosowane do potrzeb  osób niepełnosprawnych – brak progów utrudniających poruszanie się.

  ·Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze budynku na Sali Obsługi Podatnika. Pracownik urzędu obsługuje osobę niepełnosprawną poza kolejnością. Jeśli nie jest w stanie sam udzielić informacji na Salę Obsługi Podatnika może przyjść osoba merytorycznie przygotowana do udzielenia informacji w danym zakresie. Natomiast w razie konieczności obsługi osoby niepełnosprawnej w odpowiedniej komórce merytorycznej znajadującej się na wyższych piętrach, osoba niepełnosprawna może skorzystać z windy, która ułatwi dotarcie do odpowiedniego pokoju.

  ·Sala obsługi podatników spełnia standardy obsługi osób niepełnosprawnych – możliwość swobodnego dojazdu wózkiem inwalidzkim do poszczególnych stanowisk obsługi.

  ·Ponadto na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  ·Szerokość korytarzy budynku zapewnia dogodne warunki komunikacyjne osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

   Każdy pracownik Urzędu ma obowiązek okazania  wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

  Urząd Skarbowy w Wadowicach dysponuje pracownikiem przeszkolonym w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym. Pracownik podczas rozmowy z osobą niepełnosprawną rozpoznaje rodzaj sprawy, a następnie zostaje zawiadomiany pracownik właściwy do jej załatwienia.

  W chwili obecnej w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach stosuje się środki wspierające komunikowanie się, w szczególności poprzez:
  a) korzystanie z poczty elektronicznej - adres: us1225@mp.mofnet.gov.pl,
  b) korzystanie z platformy e-puap - http://epuap.gov.pl(link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)
  c) przesyłanie faxów do kancelarii urzędu - nr 33 873 26 10
  d) korzystanie z centrali telefonicznej - nr 33 872 39 00

  Ponadto informujemy:

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, Poz. 1243) zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2012 r, z wyjątkiem art. 7 i 8 ustawy, które wchodzą w życie z dniem 18 października 2011 r. Zgodnie z art. 7 i 8 ww. ustawy:
  ·osoba uprawniona tj. osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej. Osobą przybraną może być dowolnie wybrany przez niesłyszącego człowiek, który ukończył 16 lat.
  ·Prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).
  ·Przepisy nie wymagają, aby osoba przybrana przedstawiła dokumenty potwierdzające znajomość języka migowego tj. PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) oraz SKOGN (sposobu komunikowania się głuchoniewidomych).
  ·Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.05.2015 Data publikacji: 11.05.2015 13:16 Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2017 13:18
  Autor: Elżbieta Gibas Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Katarzyna Drabik
  Rejestr zmian