«Powrót

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących


Urząd Skarbowy w Wadowicach dysponuje pracownikiem przeszkolonym w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym. Pracownik podczas rozmowy z osobą niepełnosprawną rozpoznaje rodzaj sprawy, a następnie zostaje zawiadomiany pracownik właściwy do jej załatwienia.

W chwili obecnej w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach stosuje się środki wspierające komunikowanie się, w szczególności poprzez:

  1. korzystanie z poczty elektronicznej - adres: us.wadowice@mf.gov.pl
  2. korzystanie z platformy e-puap - http://epuap.gov.pl(link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)
  3. przesyłanie faxów do kancelarii urzędu - nr 33 873 26 10
  4. korzystanie z centrali telefonicznej - nr 33 872 39 00

Ponadto informujemy:

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, Poz. 1243) zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2012 r, z wyjątkiem art. 7 i 8 ustawy, które wchodzą w życie z dniem 18 października 2011 r. Zgodnie z art. 7 i 8 ww. ustawy:
·osoba uprawniona tj. osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej. Osobą przybraną może być dowolnie wybrany przez niesłyszącego człowiek, który ukończył 16 lat.
Prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).
Przepisy nie wymagają, aby osoba przybrana przedstawiła dokumenty potwierdzające znajomość języka migowego tj. PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) oraz SKOGN (sposobu komunikowania się głuchoniewidomych).
Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 11.05.2015 Data publikacji: 11.05.2015 11:16 Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2020 14:27
Autor: Elżbieta Gibas Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
Rejestr zmian