«Powrót

Dziś mija termin na sporządzenie sprawozdań finansowych

Dziś mija termin na sporządzenie sprawozdań finansowych

Dziś mija termin na sporządzenie sprawozdań finansowych

W centralnej części widać laptopa, na klawiaturze leży dłoń w drugiej dłoni widać dokumenty
  • 30 czerwca 2020 r. mija termin na sporządzenie sprawozdania finansowego dla jednostek, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu.
  • W tym roku, w związku z epidemią COVID-19, czas na to był dłuższy.
  • Sprawozdanie można sporządzić m.in. przy użyciu bezpłatnej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

Sporządzenie sprawozdania finansowego oznacza utworzenie go w formacie XML w odpowiedniej strukturze. Sprawozdanie powinno być podpisane przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg oraz kierownika jednostki. W przypadku zarządu wieloosobowego sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie organu zarządzającego. Przesłanie sprawozdania następuje po jego zatwierdzeniu. Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatną aplikację e-Sprawozdania Finansowe dostępną pod adresem https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/aplikacja/, za pomocą której można złożyć sprawozdanie. Na stronie Podatki.gov.pl pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/pytania-i-odpowiedzi/ znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące sprawozdań finansowych.

Terminy przekazania sprawozdania finansowego:

  • 31.07.2020 r. – sprawozdanie do Szefa KAS - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  • 15 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia sprawozdania – sprawozdanie do KRS - dla jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS
  • 10 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia sprawozdania – sprawozdanie do Szefa KAS - dla podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS.
Rejestr zmian