«Powrót

E-usługi pozwalają na szybki kontakt z US

E-usługi pozwalają na szybki kontakt z US

E-usługi pozwalają na szybki kontakt z US

  • KAS zapewnia stałą obsługę podatników pomimo czasowego ograniczenia dostępu do urzędu skarbowego.
  • Do odwołania ograniczony dostęp do Urzędów Skarbowych.
  • Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z nami.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania ze swoich e-usług i kontaktu poprzez e-PUAP i infolinie.

Twój e-PIT i e-Deklaracje dostępne tylko na podatki.gov.pl pozwalają na sprawne rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.\

W serwisie biznes.gov.pl znajdują się opisy elektronicznych usług świadczonych przez urzędy skarbowe, między innymi informacje o tym w jaki sposób, elektronicznie, można złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz należnościach celnych lub stwierdzające stan zaległości.

Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:

PIT:       ……………………………………………………….12 681 71 32
VAT:     ……………………………………………………….  12 681 76 01
CIT:       ………………………………………………………. 12 681 75 07
podatek akcyzowy (AKC):       ……………………….……   12 681 71 33
spadki/darowizny (SD): …………………..…………………. 12 681 75 16
rejestracja podatników:    ..……………………………………12 681 70 34
egzekucja administracyjna:       …….………………………..12 681 70 18
rachunkowość podatkowa: …………...………………………12 681 72 35
komórka wierzycielska:   …..………………………………….12 681 77 10

Adres e-mail urzędu skarbowego:  us.krakow.nowa-huta@mf.gov.pl

Informacje podatkowe oraz usługę Twój e-PIT znajdziesz na www.podatki.gov.pl