Obsługa osób niepełnosprawnych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie

  Sprawy w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu ogólnych zasad, tj.: praworządności, terminowości, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy.
  Osoba uprawniona tj. osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Pierwszym Urzędem Skarbowym w Tarnowie. Osobą przybraną jest osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie.

  Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).
  W przypadku skorzystania przez osoby upawnione z w/w prawa, organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

  W Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie zatrudnionych jest obecnie trzech pracowników po ukończonym kursie elementarnym z Systemu Językowo-Migowego i ze zdanym egzaminem w tym zakresie.

  W chwili obecnej w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie stosuje się środki wspierające komunikowanie się, w szczególności poprzez:
  a) korzystanie z poczty elektronicznej - adres: us1223@mp.mofnet.gov.pl,
  b) korzystanie z platformy e-puap - http://epuap.gov.pl (link otwierna nowe okno w serwisie zewnętrznym)
  c) przesyłanie faxów do sekretariatu - nr 14 630 23 10
  d) korzystanie z centrali telefonicznej - nr 14 630 23 00
  e) strony BIP http://www.wrotamalopolski.pl/BIP/PUSTarnow/ oraz strony  WWW http://pierwszyskarbowy.tarnow.pl/ Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie.

  Ponadto, tut. Urząd informuje, iż:
  1) posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich lub nie mogących poruszać się po schodach. Podjazd ten znajduje się przy wejściu bocznym, od strony wschodniej, do budynku głównego o czym informują również tablice informacyjne; w przypadku korzystania z podjazdu należy również skorzystać z domofonu,
  2) zostało wydzielone i oznakowane 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej,
  3) od 2010 r. w Urzędzie funkcjonuje dźwig osobowy przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  4) osoby niepełnosprawne mają prawo wejścia do Urzędu wraz z psem asystującym. 

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.06.2013 Data publikacji: 11.05.2015 16:32 Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2015 11:54
  Autor: Marzena Pochroń Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Katarzyna Drabik