Jak załatwić sprawę w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Krakowie

  Jak załatwić sprawę w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Krakowie

  Jak załatwić sprawę w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Krakowie

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Kraków regulują w szczególności poniższe przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900),  
  • ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000),
  • ustawa z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1429),
  • zarządzenie Nr 47 Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach.  (Dz.U.Min.Fin. poz. 46)
  • Regulamin Organizacyjny Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków.

  Sprawy w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Kraków załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu ogólnych zasad tj. praworządności, terminowości, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 31.05.2017 Data publikacji: 12.05.2015 11:13 Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2020 12:32
  Autor: Katarzyna Salwa Osoba publikująca: Dominik Sebastian Kadłub Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian