«Powrót

Wojewódzki etap konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” 2019 rozstrzygnięty

Wojewódzki etap konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” 2019 rozstrzygnięty

Wojewódzki etap konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” 2019 rozstrzygnięty

Na zdjęciu od lewej:

Emil Chojnacki - Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie ds. Orzecznictwa,
Piotr Brzuchański - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach,
Dariusz Gryglik - Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta,
Tomasz Janeczek - Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego,
Marek Piwowarczyk - wiceprezes Zarządu BCC, kanclerz Loży Małopolskiej.

Znamy małopolskich laureatów konkursu organizowanego przez Business Centre Club i Ministerstwo Finansów. W tym roku przedsiębiorcy wyróżnili Urząd Skarbowy w Proszowicach, Małopolski Urząd Skarbowy oraz Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta. Na uroczystym spotkaniu podsumowującym siedemnastą edycję przedsięwzięcia spotkali się przedsiębiorcy oraz przedstawiciele administracji skarbowej z województwa.

Organizowany od 2013 r. konkurs promuje wysokie standardy obsługi klienta oraz tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędami skarbowymi i przedsiębiorcami. Coroczne wyróżnienia są wyrazem uznania przedsiębiorców dla jakości pracy urzędów skarbowych, a tym samym dla umiejętności i kompetencji pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. Z rąk kanclerza Loży Małopolskiej i wiceprezesa zarządu BCC, Marka Piwowarczyka i w towarzystwie Emila Chojnackiego, zastępcy dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie,wyróżnienia odebrali:

  • Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach – Piotr Brzuchański
  • Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego – Tomasz Janeczek
  • Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta – dr Dariusz Gryglik

Tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy – 2019" nagrodzone urzędy skarbowe mogą używać przez rok, tj. do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji plebiscytu. Ogólnopolska gala konkursu odbędzie się 25 czerwca w Warszawie.

Po wręczeniu dyplomów Emil Chojnacki, zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie zaprezentował najistotniejsze uchwalone i planowane zmiany w prawie podatkowym. Mają one w głównej mierze na celu dalsze uszczelnianie systemu podatkowego oraz ochronę przedsiębiorców przed nieuczciwymi kontrahentami.

W pierwszej kolejności dyrektor Chojnacki przedstawił nowelizację ustawy o VAT, która wejdzie w życie 1 września tego roku. Na jej podstawie dwa wykazy o podatnikach niezarejestrowanych i wykreślonych oraz przywróconych do rejestru VAT, zostaną zastąpione jednym, rozszerzonym. Wprowadzenie nowego, jednolitego wykazu online podatników VAT jest kolejnym, istotnym etapem dzielenia się z przedsiębiorcami ważnymi dla nich informacjami, które są w posiadaniu KAS – podkreślił Emil Chojnacki.Dzięki tej zmianie będzie możliwe zweryfikowanie danych każdego zarejestrowanego podatnika VAT – dodał. Chodzi o sprawdzenie historii rejestracji dla celów VAT i statusu kontrahenta w wybranym momencie, a także zweryfikowanie, czy podane dane do przelewu w ramach transakcji są zgodne ze zgłoszeniem rejestracyjnym.

Konsekwencją zmian w ustawie o VAT jest nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy, którzy zapłacą kontrahentowi z pominięciem obligatoryjnego mechanizmu split payment lub w inny sposób niż na rachunek bankowy podatnika wskazany w wykazie podatników VAT, nie będą mogli zaliczyć kwoty z faktury do kosztów uzyskania przychodów.

W trakcie prezentacji nie sposób było nie wspomnieć o konieczności przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (MDR - Mandatory Disclosure Rules). Zgodnie z nowymi regulacjami, od 1 stycznia 2019 niektóre podmioty zobowiązane są do raportowania schematów podatkowych, czyli – w uproszczeniu – o rozwiązaniach podatkowych skutkujących korzyścią podatkową. Przedsiębiorcy stosujący schematy podatkowe są zobligowani do dostarczenia do KAS informacje o przekazującym i korzystającym z mechanizmu, w tym: dane przedsiębiorstwa, NIP, imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia. Dodatkowo, załączany będzie, m.in.: opis schematu podatkowego, zastosowane przepisy prawa podatkowego oraz spodziewana wysokość korzyści podatkowej. Informacje te mają być przekazywane elektronicznie za pomocą struktur logicznych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów.

Ważnym punktem prezentacji była informacja o Programie Ostrzegania Przedsiębiorców. To rozwiązanie, którego celem jest zabezpieczenie przedsiębiorców przed nieświadomym uczestnictwem w oszustwie podatkowym typu karuzela podatkowa. KAS będzie kierować pisemne ostrzeżenie o wystąpieniu ryzyka w łańcuchu dostaw wraz z rekomendacją zastosowania Mechanizmu Podzielonej Płatności (split payment) przy zapłacie na rzecz konkretnego kooperanta. Administracja skarbowa nie będzie ingerowała w kontakty handlowe ani dobór kooperantów, ale ostrzeże uczciwego przedsiębiorcę o istniejącym zagrożeniu nieświadomego udziału (jako bufor) w oszustwie. Po otrzymaniu sygnału od KAS, zawiadomieni będą mogli podjąć odpowiednie działania, aby zweryfikować rzetelność swoich kontrahentów i zabezpieczyć się przed skutkami uczestnictwa w nielegalnym procederze.

Spotkanie było także okazją do podsumowania uruchomionej w tym roku usługi Twój e-PIT oraz ważnej roli płatnika w całym procesie. Od prawidłowości wprowadzonych przez niego danych zależy właściwe określenie zobowiązania podatkowego.

Na koniec Emil Chojnacki wspomniał również o planowanych zmianach w przepisach, w tym, m.in. o projekcie o obligatoryjnym split payment (projekt rządowy), nowej matrycy stawek VAT (druk sejmowy nr 3255) oraz likwidacji deklaracji VAT-7 (projekt rządowy).