«Powrót

Wdrożenie systemu PKWD-Single Window

Wdrożenie systemu PKWD-Single Window

Wdrożenie systemu PKWD-Single Window

W ramach realizowanego etapowego wdrożenia systemu PKWD-Single-Window , uprzejmie informujemy, że 19 września 2022r. włączona została komunikacja pomiędzy systemem PKWD-Single-Window oraz systemu EU CSW- CERTEX w wersji 1.3. Wprowadzona usługa systemowa umożliwia systemom obsługi zgłoszeń celnych ( AIS/ Import, AES/ECS2 ) automatyczną walidację danych dla unijnych dokumentów wymaganych o następujących kodach:

  1. C678 (CHED-D tzw. „sanitarny" ) -wspólny zdrowotny dokument wejścia dotyczący paszy i żywności niepochodzącej od zwierząt (CHED-D ),
  2. C085 (CHED-PP tzw. „fitosanitarny" ) – wspólny zdrowotny dokument wejścia dotyczący roślin i produktów roślinnych (CHED-PP ),
  3. L100 (ODS-Import )- pozwolenie importowe „substancje kontrolowane" (ozon) wydane przez Komisję Europejską,
  4. E013 (ODS-Export )- licencja na wywóz „substancje kontrolowane" (ozon) wydane przez Komisję Europejską.

Przedmiotowe kody zgłaszający winien zadeklarować w polu 44 zgłoszenia celnego dzięki komunikacji systemowej z CERTEX , system PKWD-Single Window automatycznie sprawdzi w CERTEX czy dane świadectwo istnieje i czy jest ono ważne.

Dodatkowo dzięki funkcjonalności bilansowania rozstrzygnięć nastąpi automatyczne sprawdzenie czy ilość towaru dostępna na świadectwie w unijnym systemie źródłowym (np. Traces NT) jest wystarczająca i pozwala na zwolnienie towaru do wnioskowanej w zgłoszeniu procedury celnej.

Stosowane reguły systemowe mają na celu zapewnienia deklarowania przez podmioty w zgłoszeniach celnych prawidłowych danych wymaganych dla poprawnego procesu walidacji i bilansowania świadectw.

Reguły będą automatycznie odrzucać zgłoszenia, w których podmiot deklaruje nieprawidłowe dane w zakresie dokumentów wymaganych i obsługiwanych przez CERTEX."

Rejestr zmian