«Powrót

Automatyczne rozliczanie wpłat zaliczek dziennych z tytułu opłaty paliwowej

Automatyczne rozliczanie wpłat zaliczek dziennych z tytułu opłaty paliwowej

Automatyczne rozliczanie wpłat zaliczek dziennych z tytułu opłaty paliwowej

W celu dokonania automatycznego rozliczenia wpłat zaliczek dziennych z tytułu opłaty paliwowej konieczne jest stosowanie w opisie wpłaty, w pierwszej kolejności następującego ciągu znaków :  

/TI/Nxxxxxxxxxx/OKR/rrJddmm/SFP/PAL//aaa/TXT/abcdefgh
 
Gdzie:
xxxxxxxxxx – 10. znakowy numer NIP
rr – rok dla zaliczki
J- typ okresu (dzień)
dd – dzień zaliczki
mm – miesiąc zaliczki
aaa – rodzaj należności, za który jest dokonywana wpłata „800"
abcdefgh – inne informacje np. numer E-AD, ARC….
 
Kluczowy wpływ na automatyczne rozliczenie wpłaty ma sekwencja /TXT/ po rodzaju należności
 
Wpłaty zaliczek dziennych z tyt. opłaty paliwowej należy kierować na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu nr:  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000 
 
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 15.05.2018 Data publikacji: 15.05.2018 15:37 Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2018 17:53
Autor: Dariusz Paczuski Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Monika Jakutin
Rejestr zmian