«Powrót

Korzystanie z systemu OSOZ 2

Korzystanie z systemu OSOZ 2

Korzystanie z systemu OSOZ 2

OSOZ 2 – Zintegrowany System Obsługi Zabezpieczeń, został wytworzony w ramach realizacji jednego z projektów „Programu e-Cło" w ramach 7 Osi Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  

Warunkiem koniecznym skorzystania z usług i komunikowania się z systemem OSOZ 2 (odpytywanie o saldo) przy użyciu wszystkich trzech kanałów komunikacji jest założenie konta na PUESC i rejestracja/aktualizacja reprezentacji na podstawie posiadanych upoważnień do uzyskiwania na rzecz reprezentowanego Podmiotu informacji o zabezpieczeniach (saldo, dokumenty obciążające, historia operacji) i zmiany kodu dostępu dla zabezpieczenia/gwarancji.   

Czynności założenia konta na PUESC i rejestracji reprezentacji należy dokonać w oparciu o dostępną na PUESC usługę „e-Klient" umożliwiającą uzyskanie dostępu do usług elektronicznych świadczonych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), realizowanych dotychczas przez Służbę Celną.  

Zgodnie z dokumentem Szczegółowe informacje dotyczące usługi są zawarte w dokumencie „e-Klient -Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Skarbowo- Celnego". 

W ramach usługi e-Klient realizowany jest proces rejestracji, który obejmuje następujące główne kroki:

  • założenie konta na PUESC,
  • rejestrację osoby fizycznej, np. pracownika podmiotu, agenta celnego, pełnomocnika,
  • rejestrację Podmiotu,
  • rejestrację reprezentacji (powiązanie osoby upoważnionej z reprezentowaną firmą oraz zadeklarowanie uprawnień zgodnie z posiadanym upoważnieniem).

W ramach usługi e-Klient  możliwe będzie uzyskanie certyfikatu niekwalifikowanego tj. niekwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

Procedura zwalniania salda w systemie OSOZ 2 w przypadku błędnego obciążenia zabezpieczenia  

W przypadku, gdy zabezpieczenie generalne w systemie OSOZ 2 zostanie nieprawidłowo obciążone, to w celu przywrócenia prawidłowego salda została przyjęta następująca procedura postępowania.  

W sytuacji nieprawidłowego obciążenia zabezpieczenia w systemie OSOZ 2 należy sprawdzić w oddziale celnym, czy faktycznie zostało dokonane niewłaściwe obciążenie zabezpieczenia. Po sprawdzeniu i potwierdzeniu przez oddział celny, że dokonano nieprawidłowego obciążenia zabezpieczenia w systemie OSOZ 2, należy przesłać w systemie CSD zgłoszenie skierowane do OSOZ 2 o przywrócenie właściwego salda. W zgłoszeniu należy wskazać numery dokumentów na podstawie, których dokonano błędnego obciążenia, kwoty tych dokumentów oraz numer GRN, dla którego należy dokonać zwolnienia.  

Na podstawie przedmiotowego zgłoszenia zostaną podjęte działania mające na celu przywrócenie prawidłowego salda zabezpieczeń generalnych w systemie OSOZ 2.  

KONTAKT

e-mail: osoz2.projekt.ias.350000@mf.gov.pl  

PUESC - link

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 16.05.2018 Data publikacji: 16.05.2018 15:50 Data ostatniej modyfikacji: 29.04.2020 11:24
Autor: Dariusz Paczuski Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
Rejestr zmian