«Powrót

Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących

Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących

Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących

Osoby niepełnosprawne przybywające do Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w celu załatwiania spraw przyjmowane są na Sali Obsługi znajdującej się na parterze budynku. Pracownicy Sali Obsługi w ramach swoich kompetencji załatwiają sprawę, bądź, w razie potrzeby, powiadamiają właściwego do jej załatwienia pracownika odpowiedniego działu Urzędu. Powiadomiony pracownik, udaje się niezwłocznie na Salę Obsługi Bezpośredniej w celu obsłużenia osoby niepełnosprawnej. Każdy pracownik Urzędu, niezależnie od ustalonej procedury ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.
Stosownie do przepisów art. 7 i 8 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ) osoby uprawnione mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Urzędem.
Naczelnik Drugiego Urzędu przypomina o możliwości kontaktu z Urzędem poprzez Platformę EPUAP ( więcej na http://www.epuap.gov.pl/ ), ustanowionego pełnomocnika, pocztę elektroniczną - E-mail (2us.tarnow@mf.gov.pl), fax ( 14 6328-222 ).
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 17:00 Data ostatniej modyfikacji: 14.07.2020 09:45
Autor: Piotr Żurowski Osoba publikująca: Beata Cedro Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka