«Powrót

Spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich

Spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich

Spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich

Spotkanie dla Kół Gospodyń Wiejskich w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach

Pracownicy Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie 23 września br. wzięli udział w spotkaniu nt. „Programy rządowe na rzecz polskiej wsi" organizowanym dla Kół Gospodyń Wiejskich w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach przez Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.   

Przedstawicielki małopolskiej KAS, Panie Anna Łata i Halina Wapniewska w przystępny sposób przedstawiły najbardziej interesujące wiejskie gospodynie kwestie, czyli te związane z uproszczoną ewidencją przychodów i kosztów. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem i po jej zakończeniu słuchaczki miały jeszcze wiele pytań na temat prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych. Na wszystkie precyzyjnie odpowiedziały ekspertki z urzędu.   

Spotkania w cyklu „Programy rządowe na rzecz polskiej wsi" to wspólna inicjatywa Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Finansów. W czasie spotkań we wrześniu i październiku 2019 r. przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, oprócz rywalizacji w konkursie kulinarnym, mogą dowiedzieć się, m.in. o obowiązkach podatkowych wynikających z prowadzonej działalności i jak korzystać z rządowych programów: „Czyste Powietrze", „Mój Prąd" oraz „Agroenergia". Część „podatkową" spotkania prowadzą przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej.