«Powrót

E-usługi pozwalają na szybki kontakt z US

E-usługi pozwalają na szybki kontakt z US

E-usługi pozwalają na szybki kontakt z US

  • KAS zapewnia stałą obsługę podatników pomimo czasowego ograniczenia dostępu do urzędu skarbowego.
  • Do odwołania ograniczony dostęp do Urzędów Skarbowych.
  • Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z nami.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania ze swoich e-usług i kontaktu poprzez e-PUAP i infolinie.

Twój e-PIT i e-Deklaracje dostępne tylko na podatki.gov.pl pozwalają na sprawne rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.\

W serwisie biznes.gov.pl znajdują się opisy elektronicznych usług świadczonych przez urzędy skarbowe, między innymi informacje o tym w jaki sposób, elektronicznie, można złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz należnościach celnych lub stwierdzające stan zaległości.

Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:
PIT: ………………………………………………………….12 665 64 14
VAT: ……………………………………………………….   12 665 64 23
CIT: …………………………………………………………. 12 665 64 64
spadki/darowizny (SD): .……………………………………12 665 63 37
rejestracja podatników: ……………………………………. 12 665 68 23
egzekucja administracyjna: ..……………………………….12 665 63 12
rachunkowość podatkowa: ………………………………….12 665 63 02
komórka wierzycielska: …………………………………….  12 665 63 04

Adres e-mail urzędu skarbowego:  2us.krakow@mf.gov.pl

Informacje podatkowe oraz usługę Twój e-PIT znajdziesz na www.podatki.gov.pl