Mandaty karne - rachunki bankowe do wpłat grzywien

  Mandaty karne - rachunki bankowe do wpłat grzywien

  Mandaty karne - rachunki bankowe do wpłat grzywien

  Od 1 stycznia 2016 r., wpłaty z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym należy dokonywać na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole.
   
   

   Minister Finansów wyznaczył w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu do poboru należności z terenu całego kraju, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa - na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 100 § 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1713, z późn. zm.). 

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 22.05.2017 Data publikacji: 22.05.2017 15:30 Data ostatniej modyfikacji: 22.05.2017 15:30
  Autor: Monika Jakutin Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Monika Jakutin
  Rejestr zmian