«Powrót

Skuteczne kontrole podatkowe

Skuteczne kontrole podatkowe

Skuteczne kontrole podatkowe

W ostatnich dniach sierpnia br. funkcjonariusze i pracownicy Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie prowadzili działania kontrolne w zakresie wywiązywania się przez podatników z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pośrednictwem kas fiskalnych.

Kontrole prowadzone były na terenie miejscowości turystycznych i wypoczynkowych województwa małopolskiego. Sprawdzano przedsiębiorców prowadzących całoroczną działalność gospodarczą oraz tych którzy działają sezonowo. W kręgu zainteresowania kontrolujących były te podmioty, które realizują sprzedaż usług lub towarów na rzecz osób fizycznych, w tym licznych turystów odwiedzających nasz region. Dlatego też, podczas tych działań kontrolą celno-skarbową  objęto głównie podmioty świadczące usługi w zakresie handlu, gastronomii, przewozu osób, usługi parkingowe, wypożyczania sprzętu sportowego
i turystycznego, kawiarnie.

Niestety jak wykazały prowadzone działania nie wszyscy przedsiębiorcy wywiązują się z nałożonych obowiązków podatkowych. W toku prowadzonych kontroli funkcjonariusze i pracownicy kontroli celno-skarbowej wymierzyli ogółem 182 mandaty karne na łączną kwotę 48.450 złotych. Najczęściej stwierdzonymi nieprawidłowości było: nie rejestrowanie obrotów na kasie fiskalnej, brak kas fiskalnych pomimo obowiązku ich posiadania oraz wybiórcze ewidencjonowanie transakcji.