Kierownictwo Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

  Kierownictwo Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

  Kierownictwo Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

  Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

  insp. Bogusław Płonka
  ul. Wł. Łokietka 20, 30-016 Kraków,tel: 12 299 21 00

   

  z-ca Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

  Wojciech Prawdzic-Lewandowski
  Pierwszy Pion Kontroli Celno-Skarbowej
  ul. Wł. Łokietka 20, 30-016 Kraków,tel: 12 299 21 00

   

  z-ca Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

  insp. Jarosław Chłoń
  Pion Zwalczania Przęstepczości Ekonomicznej
  ul. Farmaceutów 2, 31-463 Kraków, tel: 12 41 38 566

   

  z-ca Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

  Janusz Broszkiewicz
  Drugi Pion Kontroli Celno-Skarbowej
  ul. Wł. Łokietka 20, 30-016 Kraków,tel: 12 299 21 00


  z-ca Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

  podinsp. Piotr Rzeszowski

  Delegatura Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie
  ul. Nad Drwiną 16, 30-741 Kraków, tel.: 12 627 60 67
   

  z-ca Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

  podinsp. Jacek Czajka
  Delegatura Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowy w Nowym Sączu
  ul. J. Piłsudskiego 50, 33-300 Nowy Sącz, tel.: 18 449 53 00