INFOLINIA CENTRUM ROZLICZEŃ   18 261-31-00
 

(informacje dotyczące rozliczeń należności celnych, podatkowych i innych należności, których pobór należy do właściwości organów Służby Celnej w tym w zakresie rozliczenia należności akcyzowych dotyczących nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.)

 

Pomoc w obsłudze Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej – PUESC lub trudności w pobraniu potwierdzenia zapłaty akcyzy - kontakt pod numerem telefonu 33 483 20 55

Uprzejmie informujemy, że wszelkie pytania dotyczące rozliczenia deklaracji AKC-U oraz możliwości pobrania potwierdzenia zapłaty akcyzy z witryny  www.puesc.gov.pl  najlepiej kierować drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: irpr@kra.mofnet.gov.pl  - podając dane podatnika (imię, nazwisko, pesel lub NIP, VIN pojazdu) oraz datę i kwotę dokonanej wpłaty.
Po załatwieniu Państwa sprawy przez pracowników Centrum Rozliczeń, wysyłana będzie do Państwa informacja zwrotna.        
Opisany powyżej sposób komunikacji przyspieszy załatwienie Państwa sprawy.