«Powrót

Oceń swój urząd skarbowy

Oceń swój urząd skarbowy

 
Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny jakości obsługi bezpośredniej świadczonej w urzędach skarbowych.
 
Badanie ankietowe zostanie przeprowadzone w okresie od 15 września do 30 listopada 2017 r. w 380 urzędach skarbowych w kraju (w badaniu nie biorą udziału tzw. wyspecjalizowane urzędy skarbowe).
 
Ankiety w formie papierowej będą udostępnione na salach obsługi podatników w urzędach skarbowych. Wypełnione kwestionariusze ankiet klienci urzędu będą mogli wrzucić do specjalnie przygotowanej skrzynki.
 
Zapewniamy, że uwagi i wnioski przekazane przez Państwa w ankiecie posłużą nam do doskonalenia pracy urzędów skarbowych, a tym samym do coraz lepszego spełniania Państwa oczekiwań.
 
Ankieta jest całkowicie anonimowa, a każda informacja będzie dla nas istotna.
 
Rejestr zmian