«Powrót

Kaucja za nałożenie na środek transportu zamknięć urzędowych

Kaucja za nałożenie na środek transportu zamknięć urzędowych

 
W związku z opublikowaniem w dniu 3 kwietnia 2017 r. ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) oraz  z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia 2017 r.  ww. ustawy w zakresie kaucji za nałożenie na środek transportu zamknięć urzędowych, informujemy, że  przedmiotowe wpłaty kaucji są dokonywane na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu nr 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000.
 
 
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. z 2017 r. poz. 708) - link otwiera w nowym oknie plik w formacie pdf, w rozmiarze 125 KB.
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji (Dz. U. poz. 780) - link otwiera w nowym oknie plik w formacie pdf, w rozmiarze 94 KB.
Rejestr zmian