«Powrót

Automatyczne rozliczenie wpłat do deklaracji uproszczonych dot. samochodów osobowych

Automatyczne rozliczenie wpłat do deklaracji uproszczonych dot. samochodów osobowych

Automatyczne rozliczenie wpłat do deklaracji uproszczonych dot. samochodów osobowych

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017r. w sprawie nowych wzorów deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz.U. z 2017r. poz.1757) z dniem 1 października 2017 r. wprowadzono nowe wzory deklaracji dla podatku akcyzowego j.n.

  1. dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (AKC-U/A),
  2. dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S).

W związku z powyższym w bankowości internetowej zostały dodane nowe rodzaje formularzy j.n.

  • AKC-U/A,
  • AKC-U/Aw (deklaracja wielopozycyjna),
  • AKC-U/S,
  • AKC-U/Sw (deklaracja wielopozycyjna).

możliwe do wyboru na formularzu „Przelew do US".

System umożliwia automatyczne rozliczenie wpłaty właściwie opisanej w momencie jej dokonywania.

Zatem wpłaty dokonywane na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu numer 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000 z tytułu podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych powinny w polu "Symbol formularza lub płatności" mieć wskazany obowiązujący od dnia 1 października 2017r. formularz AKC-U/S lub AKC-U/Sw (w przypadku deklaracji wielopozycyjnych).

Natomiast w polu „Okres" powinien zostać wskazany typ okresu J – dzień oraz data powstania obowiązku podatkowego tj. data przekroczenia granicy np. 1 październik 2017 zapisana jako 17J0110.

W przypadku deklaracji wielopozycyjnej tj. zawierającej wiele samochodów wpisana winna zostać najwcześniejsza data powstania obowiązku podatkowego z deklaracji.

Do automatycznego rozliczenia niezbędne jest wpisanie właściwego identyfikatora podatnika tj. numeru NIP (podatnik prowadzący działalność gospodarczą) lub PESEL (podatnik nie prowadzący działalności gospodarczej) w polu „NIP lub identyfikatora uzupełniający wpłacającego".

Powyższe przyspieszy proces uzyskiwania dokumentu „Potwierdzenie zapłaty akcyzy".

Rejestr zmian