«Powrót

Zatrzymanie dużych ilości substancji ropopochodnych

Zatrzymanie dużych ilości substancji ropopochodnych

Zatrzymanie dużych ilości substancji ropopochodnych

Pobieranie próbek nielegalnych substancji
Beczki z nielegalną substancją
Kontrola magazynów - na zdjęciu budynki kontrolowanych magazynów oraz radiowozy Służby Celnej

Małopolscy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej ujawnili i zatrzymali duże ilości nielegalnych substancji ropopochodnych. W efekcie prowadzonych kontroli zabezpieczono ponad 100 tysięcy litrów substancji.

W nocy 6 czerwca mundurowi z Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie kontrolowali pojazdy w okolicach przejścia granicznego w Chyżnem. Do kontroli zatrzymali samochód ciężarowy chłodnię. W wyniku przeprowadzonej kontroli w chłodni ujawniono beczki i zbiorniki plastikowe typu mauser zawierające 14 500 litrów substancji ropopochodnej. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że kierowca samochodu nie posiadał wiarygodnych dokumentów, a także nie potrafił udzielić informacji na temat przewożonego towaru. Z uwagi na uzasadnione podejrzenie dotyczące rodzaju i legalności przewożonego towaru towar został  zabezpieczony i zatrzymany do dalszego postepowania.

Konsekwencją nocnego ujawnienia była kontrola przeprowadzona w dniu 7 czerwca br. na terenie posesji położonej w jednej z miejscowości na terenie powiatu krakowskiego. W znajdujących się tam  pomieszczeniach magazynowych funkcjonariusze małopolskiej służby celno-skarbowej ujawnili 460 beczek zawierających łącznie 92 tysiące litrów substancji ropopochodnej. Również w tym przypadku towar został zabezpieczony i zatrzymany do dalszego postępowania.

W obu przypadkach pobrano próbki substancji, badanie laboratoryjne określi jej rodzaj, co pozwoli ustalić wartość i ewentualne straty Skarbu Państwa. W chwili obecnej trwają intensywne czynności procesowe zmierzające do ustalenia pochodzenia towaru, jego& właściciela i przeznaczenia.