«Powrót

Szkolenia z JPK dla mikroprzedsiębiorców

Szkolenia z JPK dla mikroprzedsiębiorców

Szkolenia z JPK dla mikroprzedsiębiorców

Mężczyzna z kobietą spoglądają na laptopa w tym napis „Wtorki z JPK. Szkolenia z JPK dla mikroprzedsiębiorców
  • Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) organizują ogólnopolską akcję szkoleniową „Wtorki z JPK".
  • W każdy wtorek listopada urzędy skarbowe będą szkolić mikroprzedsiębiorców z tworzenia i przesyłania plików JPK_VAT.
  • Przedsiębiorcy będą mogli się przeszkolić w dowolnym urzędzie.

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorców (firmy do 10 osób, rozliczające podatek VAT) dołączy do grona podatników VAT, którzy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w wersji elektronicznej, jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Obejmuje on zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres, a dane do jego utworzenia są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.

„Obowiązek wysyłania elektronicznego JPK_VAT będzie dotyczyć nowej grupy podatników, którzy mogą zetknąć się z tym zagadnieniem po raz pierwszy. Chcemy pomóc im dobrze przygotować się do tej zmiany. Dlatego w listopadzie, w całym kraju, uruchamiamy cykl szkoleń na temat JPK. Zapraszam wszystkich mikroprzedsiębiorców do urzędów skarbowych i do skorzystania z wiedzy i pomocy pracowników KAS" – mówi wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Paweł Cybulski.

Szkolenia co wtorek przez cały listopad

Bezpłatne szkolenia nt. tworzenia i przesyłania JPK_VAT przeprowadzą eksperci KAS w każdy wtorek listopada (7.11, 14.11, 21.11, 28.11) we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce (z wyjątkiem urzędów wyspecjalizowanych).

Szkolenia w trzy wtorki grudnia

Bezpłatne szkolenia nt. tworzenia i przesyłania JPK_VAT przeprowadzą eksperci KAS we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce, z wyjątkiem urzędów wyspecjalizowanych, w następujących terminach: 5.12, 12.12, 19.12.

Szkolenia w 2018 roku

Wybrane urzędy kontynuują akcję także w 2018 roku organizując kolejne szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z JPK_VAT. W 2018 roku szkolenia odbywają się nie tylko we wtorki, ale także w inne dni tygodnia. Bieżące informacje o konkretnych szkoleniach organizowanych w województwie małopolskim można znaleźć poniżej.

Uwaga: przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych urzędach, również w tych, w których nie rozliczają się na co dzień.

Szczegółowe informacje, m.in. o godzinach i miejscach szkoleń w województwie małopolskim, publikujemy poniżej.

Więcej informacji o JPK na stronie Portalu Podatkowego MF (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

Szkolenia w województwie małopolskim

Poniżej znajdziecie Państwo listę najbliższych szkoleń z zakresu Jednolitego Pliku Kontrolnego, które organizowane są w województwie małopolskim. Zachęcamy także do zapoznania się z listą wszystkich bezpłatnych i otwartych szkoleń organizowanych przez małopolską KAS.

Powiązane

  • Kontynuacja szkoleń z JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców
  • Bezpłatne szkolenia dla Podatników - harmonogram dla całego woj. małopolskiego