«Powrót

Spotkanie z delegacją ukraińskich celników

Spotkanie z delegacją ukraińskich celników

Spotkanie z delegacją ukraińskich celników

Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania podczas obrad.

W dniach 13-15 lutego br. Izba Administracji Skarbowej w Krakowie w siedzibie przy ul. Krasińskiego 11b zorganizowała z inicjatywy Komisji Europejskiej wizytę studyjną w Polsce przedstawicieli administracji celnej Ukrainy. Spotkanie poświęcone było funkcjonowaniu systemu zabezpieczenia długu celnego.

Stronę polską reprezentowali Pani Ewa Bieżuńska z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie Pan Tadeusz Gibas, Zastępca Dyrektora ds. Informatyki Pani Teresa Brach oraz eksperci krakowskiej Izby.

Ze strony ukraińskiej w spotkaniu wzięli ucział Pani Tetiana Zubko, Pani Liudmyka Tkachuk, oraz Pan Sergii Zatorzhynskyi.