«Powrót

Spotkanie Ministra Cybulskiego z przedsiębiorcami nt. JPK_VAT

Spotkanie Ministra Cybulskiego z przedsiębiorcami nt. JPK_VAT

Spotkanie Ministra Cybulskiego z przedsiębiorcami nt. JPK_VAT

Zdjęcie przedstawia salę konferencyjną w trakcie spotkania w sprawie JPK_VAT. Minister Paweł Cybulski prowadzi prezentację, przy stole siedzi Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie Tadeusz Gibas.

Dnia 14 lutego br. w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Krakowie przy ul. Wiślnej 7 odbyło się spotkanie poświęcone tematyce Jednolitego Pliku Kontrolnego, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia od 1 stycznia br. obowiązku przesyłania pliku JPK_VAT przez mikroprzedsiębiorców.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie, a prowadził go i przewodniczył mu Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Pan Paweł Cybulski. W konferencji uczestniczył także Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie Pan Tadeusz Gibas oraz Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie ds. Orzecznictwa Pan Emil Chojnacki.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się liczni przedstawiciele małopolskich firm, mikroprzedsiębiorców i rzemieślników, a także księgowych oraz doradców podatkowych. W konferencji wzięli także udział przedstawiciele wielu małopolskich mediów.

W pierwszej części spotkania Pan Minister Cybulski omówił szczegółowo zasady funkcjonowania Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przedstawił również bezpłatne narzędzia informatyczne przygotowane przez Ministerstwo Finansów, a służące do wysyłki JPK_VAT.

Druga część konferencji poświęcona była indywidualnym pytaniom zadawanym przez uczestnikom. W trzeciej - ostatniej części, pracownicy Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie Pan Krzysztof Otrębski-Karaim i Pan Łukasz Miernik przeprowadzili szkolenie z zakresu obsługi bezpłatnej aplikacji e-Mikrofirma służącej do generowania JPK_VAT i wysyłki ich na serwery resortu finansów. Szkolenie połączone było także z praktycznym instruktażem.

„Chcemy stale polepszać sytuację przedsiębiorców i wzmacniać uczciwą konkurencję. Temu służy także rozszerzenie stosowania JPK na mikrofirmy. Pomoże im to w eliminowaniu nieuczciwych kontrahentów, porządkowaniu ewidencji i ograniczy liczbę kontroli ze strony służb skarbowych" – podkreślił wiceminister finansów.

Mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc resortu finansów w wypełnianiu nowego obowiązku. Na stronie internetowej www.jpk.mf.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie), która znajduje się na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów, podatnicy znajdą m.in. bezpłatne i bezpieczne narzędzia do utworzenia i wysłania JPK_VAT, dowiedzą się – krok po kroku – jak przygotować, podpisać (w tym jak założyć bezpłatny profil zaufany eGo) i przesłać gotowe pliki do administracji skarbowej.

Krajowa Administracja Skarbowa w województwie małopolskim organizuje specjalne dyżury urzędników. Od 14 do 23 lutego wyznaczeni pracownicy urzędów skarbowych będą wyjaśniać, jak tworzyć JPK_VAT i korzystać z aplikacji e-mikrofirma. Dodatkowo w soboty 17 i 24 lutego w godzinach 9-13 urzędy uruchomią dyżury dla mikroprzedsiębiorców. Czynna będzie też infolinia KIS.

Ponadto w województwie małopolskim planowane są liczne bezpłatne i otwarte szkolenia dla Podatników z zakresu JPK_VAT oraz wielu innych zagadnień podatkowych.

Powiązane

  • Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców
  • Wsparcie administracji w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców
  • Mikroprzedsiębiorco, od 1 lutego 2018 również ty złożysz JPK_VAT za styczeń 2018 r.
  • Bezpłatne szkolenia dla Podatników