«Powrót

Spotkanie Komitetu Sterującego CELBET

Spotkanie Komitetu Sterującego CELBET

Spotkanie Komitetu Sterującego CELBET

  • W dniach 29-30 listopada br. w Krakowie odbywa się 2. spotkanie Komitetu Sterującego Projektem pn. Grupa Ekspercka CELBET ds. Wschodniej i Południowo-Wschodniej Lądowej Granicy Zewnętrznej UE.
  • W spotkaniu bierze udział Sekretarz Stanu w MF, Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś.
  • Celem Projektu CELBET  jest wypracowanie propozycji  zrównoważonego i zharmonizowanego poziomu kontroli i ochrony granicy celnej UE.

W rozmowach w Krakowie biorą udział Dyrektorzy Generalni administracji celnych 11 krajów uczestniczących w projekcie: Polski, Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Słowacji, Węgier, Chorwacji, Rumunii, Bułgarii i Grecji. Spotkanie jest okazją do zaprezentowania dotychczasowych rezultatów trwających już ponad rok prac Grupy CELBET, a także perspektyw dalszego rozwoju projektu. Uczestniczące w projekcie państwa, jak również przedstawiciele Komisji Europejskiej, Frontexu i Europolu, wspólnie zgodzili się co do zasadności kontynuacji projektu, który w przyszłym roku wejdzie w drugą fazę.

Głównymi tematami prac grupy są zagadnienia wspólne dla administracji celnych zarządzających wschodnią i południowo-wschodnią granicą lądową UE. Dotyczą one m.in. kwestii takich jak: zarządzanie ryzykiem, wymiana informacji, zapewnienie odpowiedniego  poziomu kontroli celnej, sprzętu do kontroli celnej, zagadnienia szkoleniowe, jak również współpraca ze Strażą Graniczą oraz  krajami sąsiadującymi. Działalność CELBET uwzględnia specyficzne uwarunkowania 133 towarowych,  drogowych i kolejowych przejść granicznych, usytuowanych na lądowej zewnętrznej granicy UE. Projekt na celu ma także wypracowanie zasad współdziałania przy zwalczaniu przestępczości transgranicznej.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Customs 2020.

Rejestr zmian