«Powrót

Spotkanie Grupy Wyszehradzkiej w Krakowie

Spotkanie Grupy Wyszehradzkiej w Krakowie

Spotkanie Grupy Wyszehradzkiej w Krakowie

Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania Grupy Wyszehradzkiej w Krakowie

W dniach 5-6 grudnia 2017 r. w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie Grupy Ekspertów Państw V4 w obszarze audyty i kontrole po zwolnieniu towarów.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 4 krajów tworzących Grupę Wyszehradzką: Polski, Słowacji, Czech i Węgier. Stronę polską reprezentowali przedstawiciele Departamentu Kontroli i Analiz Ekonomicznych w Ministerstwie Finansów, a także Izb Administracji Skarbowych w Krakowie, Lublinie i Katowicach. Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie kontroli po zwolnieniu towarów, w tym gromadzenia i zabezpieczenia materiału dowodowego oraz zasad prowadzenia postępowania administracyjnego i sądowego, a także wypracowanie zasad wymiany informacji dotyczących nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli po zwolnieniu.