«Powrót

Nieprawidłowości w przewozie towarów energetycznych

Nieprawidłowości w przewozie towarów energetycznych

Nieprawidłowości w przewozie towarów energetycznych

Zdjęcie pokazuje duże plastikowe zbiorniki wypełnione olejem smarowym

Samochód ciężarowy przewożący 28 pojemników mauser wypełnionych olejem smarowym zatrzymali małopolscy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. W efekcie kontroli zabezpieczono ponad 24 tysiące kilogramów substancji.

W piątek 2 czerwca mundurowi prowadzili kontrole pojazdów na autostradzie A - 4 w okolicach Brzeska. Do kontroli zatrzymali samochód ciężarowy. Co ciekawe kierowca pojazdu nie potrafił wyjaśnić jaki towar przewozi, co wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. Z dokumentów, które przedstawił do kontroli wynikało, że przewożony towar to 24 100 kilogramów oleju smarowego. 

 Zgodnie z przepisami ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrobów energetycznych  jeżeli masa przesyłki przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów, podlega monitorowaniu. A zatem olej smarowy przewożony kontrolowanym pojazdem podlegał monitorowaniu przewozu, a kierowca był zobowiązanyposiadać numer referencyjny SENT. W tym przypadku kierowca oświadczył, że nie posiada nr referencyjnego SENT oraz innych  dokumentów dotyczących przewożonego towaru.

 W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości funkcjonariusze nałożyli na kierowcę mandat karny w wysokości 5000 zł. Mężczyzna skorzystał z przysługującego mu prawa i nie przyjął mandatu, co skutkuje sporządzeniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Wobec powyższego towar został zabezpieczony i zatrzymany do dalszego postępowania. Pobrano również próbki towaru, a badanie laboratoryjne określi czy przewożona w zbiornikach substancja jest towarem akcyzowym, jeśli tak to dalsze postępowanie określi czy zostały dopełnione wszelkie obowiązki podatkowe.