«Powrót

Niecodzienne ujawnienie w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków-Balice

Niecodzienne ujawnienie w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków-Balice

Niecodzienne ujawnienie w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków-Balice

1 września 2017 r., Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, pełniący służbę w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków Balice, dokonali niecodziennego ujawnienia. Podczas rewizji bagażu mężczyzny podróżującego z Kanady, znaleziono wyprawioną skórę z niedźwiedzia wraz z czaszką o łącznej wadze 5,90 kg .

Zgodnie z postanowieniami Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem - CITES oraz przepisami prawa Unii Europejskiej, międzynarodowy obrót ponad 800 gatunkami zwierząt i roślin jest całkowicie zabroniony, a dla ponad 30 tysięcy gatunków jest ograniczony (wymagane zezwolenia). Gatunki objęte CITES są zagrożone wyginięciem z powodu nielegalnego handlu żywymi i martwymi okazami oraz wyrobami pochodnymi. Przywóz z krajów trzecich na teren Unii Europejskiej lub wywóz z Unii Europejskiej okazów CITES jest możliwy na podstawie wydanych wcześniej zezwoleń i świadectw - zwanych dokumentami CITES (wydawanymi przez organy administracyjne CITES odpowiednich państw). W Polsce, zezwolenia na obrót  tymi gatunkami wydaje Minister Ochrony Środowiska. Brak takich dokumentów podczas przewozu, skutkuje konfiskatą okazów CITES, karą grzywny, a nawet pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Turyści zwykle nie mając świadomości, przywożą bez zezwoleń okazy objęte CITES. Nie ma znaczenia, czy są to żywe zwierzęta, czy wypchane albo przetworzone na galanterię lub specyfiki zawierające w składzie części chronionych roślin i zwierząt. W każdym z tych przypadków grozi im odpowiedzialność prawna.

W związku z tym iż przywożony przez ww. mieszkańca Tarnowa gatunek niedźwiedzia objęty jest całkowitą ochroną, towar ten zatrzymany został w depozycie tut. Oddziału, a w stosunku do ww. wszczęto postepowanie karne.

Niestety to już kolejne tego typu ujawnienie na krakowskim lotnisku, gdy nieświadomi odpowiedzialności podróżni przywożą sobie tego typu pamiątki z egzotycznych wojaży, bowiem w maju br. turysta podróżujący również z Kanady próbował wwieźć bez stosownych zezwoleń 2 sztuki skór z niedźwiedzia czarnego  o wadze 26,30 kg oraz 1 szt. czaszki niedźwiedzia o wadze 1,05 kg. Również i tego podróżnego czeka odpowiedzialność karna.

Rejestr zmian